Förstasidan

Finland 100 i Världen är ett gemensamt projekt mellan Finland-Samfundet, kyrkliga arbetet bland finländare utomlands (Kyrkostyrelsen) och Migrationsinstitutet. Projektet stöds också av utrikesministeriet och Finlands Sjömanskyrka. Finland 100 i Världen ingår i officiella Finland 100-programmet.

Syftet med projektet är

  •  att uppmuntra och hjälpa föreningar för utlandsfinländare att arrangera evenemang kring 100-årsjubileumet för Finland och berätta om Finland i sina länder,
  • att sammanställa en lättillgänglig evenemangskalender med alla de evenemang kring 100-årsjubileet som arrangeras runtom i världen utanför Finland,
  • att ge utlandsfinländare stöd och tips kring jubileumsårsfestligheter och
  • att förmedla i Finland och utomlands bosatta finländare information och stämningar kring hur hundraåriga Finland firas runtom i världen.

Finland firar hundra år av självständighet år 2017. Det handlar om ett viktigt år som vi skapar tillsammans. Året är öppet för alla finländare och Finlandsvänner. Det kan firas på många sätt, till exempel genom att arrangera evenemang, fester, seminarier, utställningar, skol- och mediebesök och konserter fokuserade på Finland. Under jubileumsåret hissas Finlands blåvita korsflagga närapå överallt i världen då utomlands bosatta finländare samlas till gemensamma begivenheter för att fira hemlandets självständighet. Samtidigt sprider de information om Finland och dess starka sidor.

På dessa sidor kan utlandsfinländska föreningar lägga till begivenheter till evenemangskalendern.

Har du en idé om hur jubileumsåret kunde firas? Dela med dig av idén med utlandsfinländska föreningar via idébanken. Då hjälper du andra utlandsfinländare att förbereda sig för jubileumsåret.

I artistbanken kan sångare, musiker, band, körer, dansare, teatergrupper, föreläsare, talare och så vidare ställa sig till utländsfinländska föreningars förfogande. Via artistbanken kan evenemangsarrangörer direkt kontakta artister.

I materialbanken samlar vi finländska länkar som kan vara nyttiga för utomlands bosatta finländare. Känner du till sådana länkar – dela med dig av dem!

Du kan lägga till uppgifter till idé-, artist- och materialbanken via Lägg till information i menyn.

Hongkongin Suomi-koulu

Foto: Suomi-koulu Hong Kong